2015 M. KUPIŠKIO RAJONO VETERANŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TAURĖMS LAIMĖTI NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Pirmenybės vykdomos siekiant plėtoti krepšinio žaidimą Kupiškio rajone, kelti žaidėjų sportinį meistriškumą, išaiškinti geriausius žaidėjus ir komandas.

II. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS.

Rajono veteranų krepšinio pirmenybės vyks 2015 m. sausio – vasario mėn.

L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos didžiojoje sporto salėje. Varžybų tvarkaraštis bus suderintas ištraukus burtus. Kitų etapų ir atkrintamųjų varžybų tvarkaraštis bus paskelbtas pasibaigus I – ojo etapo varžyboms.

III. VADOVAVIMAS.

2015 m. rajono veteranų krepšinio pirmenybes rengia ir jas vykdo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras. Betarpiškai pirmenybes vykdo Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojo įsakymu patvirtinti teisėjai ir sekretoriatas.

 IV. DALYVIAI.

Pirmenybėse kviečiamos dalyvauti rajono ir miesto suaugusių vyrų krepšinio komandos. Dalyvių amžius nuo 40 metų. Kiekviena komanda turi teisę registruoti 12 žaidėjų. 

V. VYKDYMO TVARKA IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS.

Rajono veteranų krepšinio pirmenybės vykdomos dviem etapais. I-ame etape visos pirmenybėse dalyvaujančios komandos žais vieno rato sistema – tarpusavyje susitiks po vieną kartą. Už pergalę skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 ir už neatvykimą 0 taškų. Į varžybas neatvykusiai komandai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0 : 20. Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė suteikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, – pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausia laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei laimėjimų skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei ir tai lygu, – pagal bendrą santykį tarp visų komandų.

II – ame etape keturios stipriausios komandos patenka į pusfinalius 1-4 2-3. Porų nugalėtojai žaidžia dėl 1-2 vietų, pralaimėtojai dėl 3-4 vietų. 

VI. FINANSINIAI ATSISKAITYMAI.

Komandos, dalyvaujančios Kupiškio rajono veteranų krepšinio pirmenybėse, moka dalyvio nario mokestį. Dalyvio nario mokestis panaudojamas išlaidoms susijusioms su pirmenybių rengimu. Dalyvio nario mokesčiai mokami į atsiskaitomąją sąskaitą LT 724010043400140571, DnB NORD bankas. Dalyvio nario mokestis 290 Lt. 

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. turi būti sumokėtas visas dalyvio nario mokestis. Žaidėjas per varžybas gavęs techninę pražangą moka 30 Lt. Mokestis turi būti sumokėtas iki kitų varžybų.

VII. APDOVANOJIMAS.

Komandos, rajono veteranų pirmenybėse užėmusios I – III vietas, apdovanojamos Kūno kultūros ir sporto centro įsteigtomis taurėmis, o jų žaidėjai 2015 metų rajono krepšinio pirmenybių medaliais. Geriausi komandų žaidėjai apdovanojami atminimo prizais.

VIII. KOMANDŲ PRIĖMIMO TVARKA. PARAIŠKOS.

Išlaidas susijusias su komandų dalyvavimu varžybose, apmoka organizacija siunčianti komandą į pirmenybes. Pirmenybių vykdymo ir apdovanojimo išlaidas apmoka Kūno kultūros ir sporto centras. Vardines paraiškas, būtinai patvirtintas gydytojo, prieš burtų traukimą komandų vadovai pateikia varžybų vyr. teisėjui Eitarui Kriauzai.

 .